SAVE 20%

฿196 ฿245
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ฤทัย จงสฤษดิ์
ISBN : 9786160419371
Language : thai
Number of Pages : 202
File Size : 40.92 MB
มาร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์และความมหัศจรรย์ของประเทศอาเซียน
ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์สุดท้าทายที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น

● ถ้ำเซินด่องขนาดเท่าสนามฟุตบอลของเวียดนามเกิดขึ้นได้อย่างไร
● ทำไมเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์จึงพ่นน้ำได้
● ดอกพู่ระหงของมาเลเซียวัดความเป็นกรดด่างได้ไหม
● ภูเขาช็อกโกแลตในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นได้อย่างไร
● ประเพณีลอยกระทงของไทยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร
● ทำไมเมียนมาร์จึงมีหิมะตก
● นครวัดของกัมพูชาสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
● ทำไมหมู่บ้านในบรูไนจึงลอยน้ำได้
● ดอกจำปาลาวใช้ทำน้ำหอมได้อย่างไร
● ทำไมสีผ้าบาติกของอินโดนีเซียจึงไม่ผสมกัน
และอีกหลากหลายเรื่องราว
เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และบุคคลที่สนใจศึกษาอาเซียนในมุมมองวิทยาศาสตร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products