SAVE 20%

฿132 ฿165
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : มีนา โอวรารินทร์
ISBN : 9786160422678
Language : thai
Number of Pages : 218
File Size : 12.84 MB
ภัยธรรมชาติเป็นมหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นำมาซึ่งการทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน ฯลฯ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคเอดส์ ไข้หวัดนก ล้วนคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย แม้ว่าภัยพิบัติต่างๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่หากเรามีการจัดการที่ดี ก็จะช่วยลดความเสียหายให้น้อยลง หนังสือ “คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ” ช่วยให้เรารู้เท่าทันธรรมชาติ รู้เท่าทันในวันที่ภัยมา รู้เท่าทันโรค และรู้รักษาเอาตัวรอดให้ปลอดภัย อย่าลืมว่า “รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้ รู้แท้ปฏิบัติ รู้ชัดให้ศึกษา”นั่นแหละจึงจะรู้รอด ปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products