SAVE 32%

฿170 ฿250
Type : Ebook
Publisher : RCSD
Author : สร้อยมาศ รุ่งมณี ,วาสนา ละอองปลิว , บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
ISBN : 9786164171251
Language : thai
Number of Pages : 290
File Size : 3.29 MB
ผลงานการศึกษานี้ยังให้ภาพเครือข่ายการเคลื่อนย้าย รูปแบบการเคลื่อนย้ายวิธีคิด และจินตนาการของแรงงาน รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของนายหน้าแรงงานคณะผู้วิจัยมีวิธีเล่าที่ทำให้เห็นภาพขบวนการเคลื่อนย้าย ชีวิตของผู้คนที่เคลื่อนย้ายและการจัดการสวนกาแฟได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามนวลน้อย ตรีรัตน์คณะผู้วิจัยได้ก้าวข้ามการวิเคราะห์แบบเดิมที่เน้นความสำคัญของปัจจัยดึง-ผลักและการศึกษาวิถีการดำรงชีพไปสู่แนวทางการวิเคราะห์แบบไหม่ที่ให้ความสำคัญกับมิติทางด้านการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในการเคลื่อนย้าย ทำให้งานชิ้นนี้เปิดมุมมองใหม่ รวมทั้งสามารถสนทนากับแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนย้ายของประชากรภายใต้การขยายตัวของเสรีนิยมใหม่ ชยันต์ วรรธนะภูติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products