SAVE 7%

฿149 ฿160
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ปภาณิน เกษตรทัต
ISBN : 978-974-02-1229-4
Language : thai
Number of Pages : 130
File Size : 45.89 MB
50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
อ่านสนุก เข้าใจง่าย กับเรื่องราวทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในอดีต
ผู้เขียน ปภาณิน เกษตรทัต

วบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีต ไล่เรียงตั้งแต่สมัยรัฐโบราณ จนถึงช่วงสมัยที่เรียกว่า "ประเทศไทย" ครบถ้วนทั้งทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างวัดพนัญเชิง สงครามเจ้าอนุวงศ์ การเลิกทาสและไพร่ สงคามระหว่างเวียงจันทน์กับหนองบัวลุ่มภู การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับประเทศไทยและเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้นำเสนอด้วยการ์ตูนน่ารัก สนุก อ่านง่าย ได้ความรู้ตามสไตล์ "M Young"

สารบัญ

- ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
- หลังพุทธศตวรรษที่ 19
- เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1-2
- รัตนโกสินทร์ตอนต้น
- ปฏิรูปสยามครั้งใหญ่
- หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products