SAVE 28%

฿129 ฿179
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ธัชชา ศุกระจันทร์
ISBN : 9786160824250
Language : thai
Number of Pages : 159
File Size : 7.09 MB
พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน ธัชชา ศุกระจันทร์

"พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา" เล่มนี้ ได้ใส่ประสบการณ์ในการเป็นครูมากกกว่า 7 ปีของผู้เขียนเข้าไปกับเนื้อหาวิชาการที่ครูตั้งใจศึกษาทางด้านชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้การถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและตรงความต้องการของนักเรียน โดยได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมาด้วยการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ตอบให้เคลียร์ และชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
สารบัญ
ตอนที่ 1 สูตรเด็ด!! เตรียมตัวสอบ PAT 2 ชีววิทยา
- สูตรเด็ดที่ 1 การเตรียมตัวสอบ PAT 2 ชีววิทยา
- สูตรเด็ดที่ 2 ข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา ออกอะไรบ้าง
- สูตรเด็ดที่ 3 Check List พิชิต PAT 2 ชีววิทยา

ตอนที่ 2 สูตรเด็ด!! เนื้อหา PAT 2 ชีววิทยา
- สูตรเด็ดที่ 1 Concept พื้นฐานทางชีววิทยา
- สูตรเด็ดที่ 2 Concept ชีววิทยาของสัตว์
- สูตรเด็ดที่ 3 Concept ชีววิทยาของพืช
- สูตรเด็ดที่ 4 Concept พันธุศาสตร์
- สูตรเด็ดที่ 5 Concept ระบบนิเวศและประชากร
- สูตรเด็ดที่ 6 Concept ความหลากหลาย
- สูตรเด็ดที่ 7 Concept ทรัพยากร

ตอนที่ 3 สูตรเด็ด!! ตะลุยแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
- ตะลุยแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา ชุดที่ 1-5
- กระดาษคำตอบแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา ชุดที่ 1-5
- เฉลยแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา ชุดที่ 1-5

Write a review

Please login or register to review
Related Products