SAVE 30%

฿98 ฿140
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163985057
Language : thai
Number of Pages : 92
File Size : 2.75 MB
ผู้เขียน เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่องข้าว” นี้
เขียนขึ้นเพื่อนักเรียนและนักศึกษา เกษตรกร และคนไทย
ทั่วไป ผู้ที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวที่รับประทาน
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และหวังว่ายังอาจเป็นประโยชน์ในการ
ให้ความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาและนักวิชาการในสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตลาด
การอุตสาหกรรม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review