SAVE 17%

฿150 ฿180
Type : Ebook
Year of Publish : 2019
Publisher : SE-ED
Author : Edger H. Schein (เอ็ดการ์ เอช. ไชน์),Perter A. Schein (ปีเตอร์ เอ. ไชน์) ผู้แปล กิตติกานต์ อิศระ
ISBN : 9786160836758
Language : thai
Number of Pages : 186
File Size : 1.11 MB
อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่
พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ
ผู้เขียน Edger H. Schein (เอ็ดการ์ เอช. ไชน์),Perter A. Schein (ปีเตอร์ เอ. ไชน์)
ผู้แปล กิตติกานต์ อิศระ

เมื่อคิดถึงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผู้นำ สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคือ คุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เราไม่คาดหวังว่าจะเห็น "ความอ่อนน้อมถ่อมตน" อยู่ในคุณสมบัติเหล่านั้น แต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีอิทธิพลมากกว่า ดึงดูผู้คนได้ดีกว่า และได้รับความเคารพมากกว่า

การเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้หมายถึงความอ่อนโยนหรือไร้อำนาจ แต่มีความแข็งแกร่งภายใน ผู้นำที่ดีที่สุดนั้นถ่อมตัวอยู่ข้างนอกและมั่นใจจากภายใน ผู้นำเหล่านั้นทุกคนเป็นมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาทำผิดพลาดได้ และยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ผู้นำที่ดีที่สุด คือคนที่อยู่เบื้องหลัง คอยแนะนำพนักงาน และให้พวกเขาได้เปล่งประกาย พวกเขารับฟัง มีความโปร่งใส ตระหนักถึงข้อจำกัด เห็นคุณค่าของจุดแข็งและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดพนัก

นี่คือหนังสือเล่มใหม่ของเอ็ดการ์และปีเตอร์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากการศึกษามาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเน้นถึงวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นผู้นำ เป็นหนังสือที่ผู้นำในทุกระดับต้องอ่าน เพื่อแสวงหาหนทางเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการ เพื่อให้องค์กรได้ประสบความสำเร็จตามแผนงานและวิสัยทัศน์
สารบัญ
บทที่ 01 : แนวทางใหม่สู่ความเป็นผู้นำ
บทที่ 02 : ระดับของความสัมพันธ์ที่กำหนดโดยวัฒนธรรมองค์กร
บทที่ 03 : ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนในการปกครอง:เรื่องราวของสิงคโปร์
บทที่ 04 : การปฏิรูปศูนย์การแพทย์สู่วัฒนธรรมระดับ 2
บทที่ 05 : ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน ในกองทัพสหรัฐฯ
บทที่ 06 : เมื่อลำดับชั้นและผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจยับยั้งภาวะผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน
บทที่ 07 : การเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน และอนาคต
บทที่ 08 : ความเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนต้องเสริมด้วย "เรื่องละเอียดอ่อน"
บทที่ 09 : การแสดงตัวตน: สร้างตความสัมพันธ์ระดับ 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
- แปลแล้ว 9 ภาษา
คำนิยม
"นี่เป็นหนังสือสำคัญสำกรับองค์กรยุคใหม่ มันควรเป็นหนังสือภาคบังคับ สำหรับทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ ในองค์กร"
-- ชาร์ล แฮนดี้ --
ผู้แต่ง The Second Curve

"อนาคตจะตอบแทนความนอบน้อม และลงโทษความเย่อหยิ่ง เอ็ดและปีเตอร์ แสดงให้ราเห็นถึงพลังและความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมก่อมตน หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนยาแก้พิษของความเย่อหยิ่ง และแนวทางปฏิบัติในการสร้างอนาคต"
-- บ็อบ โจแฮนเซน --
สมาชิกผู้โดดเด่นของ Institute for the Future และผู้เขียน New Leadership Literacies

"หนังสือเล่มนี้แสดงแนวทางสู่วัฒนธรรมของความร่วมมือและความไว้วางใจ และเป็นความจำเป็นสำหรับผู้นำที่ต้องสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น หากคุณจริงจังกับเรื่องนี้ Humble Leadership จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการที่คุณต้องการ"
-- ปีเตอร์ บล็อก --
ผู้แต่ง Stewardship และ Flawless Consulting และผู้เขียนร่วมของ An Other Kingdom

"หนังสือที่ทรงพลังและน่าสนใจเล่มนี้มอบภูมิปัญญาของเอ็ดการ์ ชีน ที่ได้จากครึ่งศตวรรษของการวิจัยและการลงมือปฏิบัติ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือองค์กรและผู้คนที่จัดการองค์กร กรณีศึกษาที่น่าสนใจจะให้ความกระจ่างถึงวิธีการเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถนำหลักการนั้นมาใช้ในการจัดการองค์กรได้"
-- เอมี่ ซี. เอ็ดมันด์สัน --
ศาสตราจารย์ด้านความเป็นผู้นำและการจัดการ ของ Novartis-Harvard Business School และผู้เขียนร่วมของ Building the Future

Write a review

Please login or register to review