SAVE 27%

฿139 ฿190
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : DHARMNITI
Author : ชุมพร เสนไสย
ISBN : 978-616-302-204-2
Language : thai
Number of Pages : 138
File Size : 1.76 MB
ประเด็นปัญหาทางภาษีอากร ที่นักบัญชีมักพบเจอระหว่างการทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับผู้ร่วมงาน หรือปัญหาที่เกิดระหว่างคู่ค้าที่จะต้อง

มาตกลงหรือมาทำธุรกิจด้วยกัน อาทิเช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย

การออกใบกำกับภาษี การยกเลิกใบกำกับภาษี หรือ เรื่องการจ่ายเงินที่

จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยคุณคิดวิเคราะห์

นำไปสู่คำตอบที่นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมั่นใจ

Write a review

Please login or register to review
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: