SAVE 34%

฿99 ฿150
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : DHARMNITI
Author : พรเทพ ฉันทนาวี
ISBN : 978-616-302-216-5
Language : thai
Number of Pages : 89
File Size : 2.85 MB
กลุ่ม Kid ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It s OK : รหัสลับพัฒนา
บุคลากร” จะหมายถึง พนักงานเด็กใหม่แรกเข้า

เป็นผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ฝ่ายบริหารและ HR จะพัฒนาความคิดและความสามารถกลุ่มนี้ได้อย่างไร

ให้มีประสิทธิภาพงาน ความก้าวหน้าในอาชีพและใช้เป็น
แนวทางใหม่ (New Approach) อันจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

....................................................................................

Write a review

Please login or register to review