SAVE 17%

฿299 ฿360
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ปริพนธ์ นำพบสันติ
ISBN : 9786740217336
Language : THAI
Number of Pages : 322
File Size : 25.24 MB
Liveable Japan ใส่ใจไว้ในเมืองผู้เขียนได้นำทางคุณไปคลี่ขยายเบื้องหลังอันแสนใส่ใจของญี่ปุ่น เมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของคนทั่วไป ทบทวนปัญหาบางอย่างที่แม้กระทั่ง “เมืองในฝัน” ของใครหลายๆ คนอย่างญี่ปุ่นเองก็ยังแก้ไม่ได้ รวมไปถึงชี้ชวนให้คุณตั้งคำถามใหม่ๆ พร้อมกับทำความเข้าใจวิธีคิดต่อคำถามสำคัญของความเป็นเมืองเหล่านั้นใน “แบบญี่ปุ่นๆ”… เมืองซึ่ง “เข้าใจ” และ ใส่ “ใจ” เข้าไปในวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหา เพื่อออกแบบและพัฒนาให้กลายเป็น “เมืองของทุกคน” ที่มั่นใจได้ว่าใครๆ ก็จะสามารถ “อยู่ได้” และ “อยู่ได้ดี” โดยแท้จริง

Write a review

Please login or register to review