SAVE 55%

฿100 ฿220
Type : Ebook
Publisher : ผศ. วันฤดี สุขสงวน
Author : ผศ. วันฤดี สุขสงวน
ISBN : 9789990051872
Language : thai
Number of Pages : 325
File Size : 37.84 MB
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน วิชาการบริหารบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์รูปแบบของหนังสือเรียนให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน น่าติดตาม ด้วยการนำชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นเรื่องไกล้ตัวของผู้เรียน ทำให้เข้าใจง่าย

Write a review

Please login or register to review
Tags: -