฿150
Type : Ebook
Author : Lloyd Baird
Publisher : EXPERNET BOOKS
ISBN : 9789744144713
Language : thai
Number of Pages : 135
File Size : 2.01 MB
ความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล คุณก็จำเป็นต้องใช้ความพยายาม หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้โดยการแสดงให้เห็นวิธีในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความไว้วางใจกัน การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง และช่วยคุณให้เรียนรู้วิธีการโน้มน้าวจูงใจเพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่น หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Pocket Mentor จาก ฮาร์วาร์ด ที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว พร้อมด้วยบททดสอบและตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่จะช่วยคุณในการบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน อยู่ในการประชุม หรือระหว่างเดินทาง คู่มือที่พกพาได้ง่ายชุดนี้จะทำให้คุณสามารถรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีประสิทธิผลสูงขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products