฿270
Type : Ebook
Author : Annie McKee,Richard Boyatzis, Frances Johnston
Publisher : EXPERNET BOOKS
ISBN : 9789744144751
Language : thai
Number of Pages : 269
File Size : 3.42 MB
ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยากจะคาดเดา ผู้นำ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนและนำพาองค์กร รวมถึงทีมงาน ฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำและ EQ ที่ดีที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เหมาะสำหรับผู้จัดการ และผู้นำทุกระดับควรอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จและทรงประสิทธิผล ทั้งทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจังและได้ผล ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็งภายในทีมงานและองค์กร และพร้อมก้าวสู่การผู้นำที่พร้อมเผชิญหน้าทุกภารกิจที่ท้าทาย!

Write a review

Please login or register to review
Related Products