฿130
Type : Ebook
Year of Publish :
Author : Edward Hallowell
Publisher : EXPERNET BOOKS
ISBN : 9789744144690

Number of Pages : 142
File Size : 1.67 MB
ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้! หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้ ค้นหาสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล เรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยนความเครียดและความวิตกกังวลไปสู่การทำงานที่ทรงประสิทธิผล ช่วยเหลือผู้อื่นเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวล ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้! หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้ ค้นหาสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล เรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยนความเครียดและความวิตกกังวลไปสู่การทำงานที่ทรงประสิทธิผล ช่วยเหลือผู้อื่นเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวล

Write a review

Please login or register to review
Related Products