SAVE 39%

฿359 ฿590
Type : Ebook
Author : สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786168163122
Language : thai
Number of Pages : 1751
File Size : 55.46 MB
ประมวลรัษฎากร...หนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติมในภายหลัง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ รวมกฎหมายภาษีสรรพากรเพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เป็นคัมภีร์เรื่องภาษีที่ต้องมีติดตู้หนังสือไว้ ไม่เฉพาะวงการนักวิชาชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น  เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นักบัญชี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังเหมาะกับนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการรู้ลึก รู้จริง 'เรื่องภาษี' ควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแต้มต่อในการทำงานและธุรกิจ Update และรวบรวมกฎหมายที่ประกาศใหม่ทั้งหมดจนสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

Write a review

Please login or register to review