SAVE 26%

฿149 ฿200
Type : Ebook
Year of Publish : 2022
Author : สถาพร ปิ่นเจริญ
Publisher : ผศ.สถาพร ปิ่นเจริญ
ISBN : 9786165901413
Language : thai
Number of Pages : 261
File Size : 22.58 MB
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการจัดการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของผู้นำ หน้าที่ ประเภทของผู้นำ ภาวะผู้นำ การจูงใจ พฤติกรรมองค์กร เทคนิคการบริหารองค์กร การสื่อสาร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงอำนาจและพฤติกรรมการเมือง ตลอดจนเรื่องราวของผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเครียด อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย

Write a review

Please login or register to review
Related Products