฿99
Type : Ebook
Author : Dr Alpaca
Publisher : Crackers Books
ISBN : 9786169440703
Language : thai
Number of Pages : 18
File Size : 29.53 MB
"เปิดโลกจินตนาการไปกับการเดินทางของมะลิเจ้าเหมียวส้ม" หนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มนี้จะช่วยเปิดจินตนาการให้ผู้อ่านและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวการผจญภัยรอบตัวโดยมองผ่านการสำรวจเส้นทางของ "มะลิ" เจ้าเหมียวส้ม

Write a review

Please login or register to review