SAVE 34%

฿99 ฿150
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : อภิวัฒน์ หวังมีชัย
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786163023735
Language : thai
Number of Pages : 31
File Size : 2.08 MB
หลายคนพอมีเริ่มมีอายุก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรหลังเกษียณ เครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่เป็นคำตอบสำหรับเรื่องนี้ คือ “การบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวม” จะช่วยให้เงินของเราเติบโตมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ ช่วยให้มีความเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งยังมีผลพลอยได้คือใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี “10 เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกกองทุนรวม” ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ 10 เรื่องของการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้คุณตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มเข้าสู่โลกของการลงทุน ไปถึงบริหารพอร์ตจนเติบโตเป็นที่พึ่งให้คุณได้ในวัยเกษียณ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -