SAVE 20%

฿388 ฿485
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
ISBN : 9786160414277
Language : thai
Number of Pages : 242
File Size : 13.41 MB
พบกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของหนึ่งศิลปวัตถุล้ำค่าที่ทุกคนต่างปรารถนาเป็นเจ้าของและเก็บรักษาเป็นมรดก นั่นคือ "เครื่องกระเบื้องจีน" หรือ "เครื่องกระเบื้องกังไส" นั่นเอง ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวไว้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมภาพสวยงามตระการตาในหนังสือ บ่งบอกถึงศิลปะและสังคมการค้าของชุมชนจีนในกรุงสยาม ทำให้เข้าใจถึงชีวิตชนชั้นสูงที่แปรเปลี่ยนได้ มีขึ้นมีลงตามจังหวะชีวิต กระเบื้องถ้วยกะลาแตกเล่มนี้จะเป็นหนังสือประวัติเชิงศิลปะในบรรดาเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นที่เหมาะแก่การเก็บรักษาอย่างยิ่ง

Write a review

Please login or register to review
Tags: -