฿148
Type : Ebook
Author : สาคร พูลสุข
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160410347

Number of Pages : 170
File Size : 45.0 MB
หนังสือ "คนในเงา" เล่มนี้ เป็นผลงานนักเขียนมือรางวัลอย่าง "สาคร พูลสุข" ได้นำเสนอเรื่องสั้นรวม 30 เรื่องสั้นคัดสรร ไม่ว่าจะเป็น ผ้าถุงของแม่ ลอ-กอ-ชายไฟ คลื่นหักคอ ลูกไพร ล่าม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ฉายภาพชีวิตใต้เงื้อมเงาชะตากรรมของผู้คนริมทะเล ในป่าเขาสูง และในป่าคอนกรีตได้เป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review