Products meeting the search criteria

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
การกรองเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นในการผลิตอาหารที่เป็นของเหลว เช่..
ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางก..
ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. แ..
Hello Ruby 1: Adventures in Coding ผจญภัยไปกับ Coding
คู่มือการเรียนรู้พื้นฐานของ Coding ที่เริ่มต้นด้วยเรื่องราวการผจญภัยของรูบี้ สาวน้อย ขี้สงสัยผู้เปี่..
Hello Ruby 2: Journey inside the Computer ไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์
คู่มือการเรียนรู้ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นด้วยเรื่องราวการผจญภัยของรูบี้ สาวน้อยขี้สง..
Hello Ruby 3: Expedition to th Internet ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตเป็นคำที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน ยิ่งไป..
Hello Ruby 4: Robot's Firstday at School เริ่มวันสนุกกับโรบอตเพื่อนรัก
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา เป็นเพื่อนคู่คิดทรงภูมิปัญญา หรือเ..
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติ การศึกษาทฤษฎีการคำนวณจึงมีส่วนสำคัญในการเข้าใจการทำงานของคอมพ..
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติ การศึกษาทฤษฎีการคำนวณจึงมีส่วนสำคัญในการเข้าใจการทำงานของคอมพ..
การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
ebook ฿320 ฿224
ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
ebook ฿250 ฿152.15
ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
ebook ฿250 ฿175
Hello Ruby 1: Adventures in Coding ผจญภัยไปกับ Coding
ebook ฿195 ฿176
Hello Ruby 2: Journey inside the Computer ไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์
ebook ฿195 ฿176
Hello Ruby 3: Expedition to th Internet ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต
ebook ฿175 ฿158
Hello Ruby 4: Robot's Firstday at School เริ่มวันสนุกกับโรบอตเพื่อนรัก
ebook ฿175 ฿158
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ebook ฿230 ฿173
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
book ฿230
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)