Products meeting the search criteria

กินถูกสุขสง่า
เปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดให้กับท่านผู้อ่านอย่างไม่มีหมกเม็ด กับหลักปฏิบัติด้านการ กินอาหารเพื่อมีภาวะโภ..
Health Plus : กินผักผลไม้ต้านโรค
ผักผลไม้รสเปรี้ยวดีต่อร่างกายอย่างไร ? ผักผลไม้รสหวานต้านโรคอะไรบ้าง ? ผักผลไม้รสเค็มสรรพคุณดีแค่ไห..
Health Plus : ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค
เมนูไหนป้องกันโรคโลหิตจาง น้ำส้มแครอตป้องกันโรคอะไร แล้วถ้าท้องผูกล่ะ ต้องดื่มน้ำผักผลไม้ชนิดใดน้ำแ..
Health Plus : หลากหลายสวยสุขภาพดี
กินอะไรถึงได้หน้าใสไร้สิว ? อาหารชนิดไหนกินแล้วไม่อ้วน ? เมนูไหนกินแล้วจะทำให้อารมณ์ดี ? อยากให้เส้น..
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการจัดก..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การประเมินสิ่งคุกคาม -- บทที่ 3 การประเมินการสัมผัส -- บทที่ 4 การประเมินขนา..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานกา..
กรุณาป้อนคำถามอีกครั้ง
“ลูกแก้ว” เด็กสาวผู้มีคำถามมากมายในใจ และดิ้นรนค้นหาคำตอบจากสิ่งที่เธอคิดว่าเป็น “ที่ปรึกษา” ที่ดีที..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และ..
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ป..
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็..
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฎิบัติ บทคั..
กินถูกสุขสง่า
ebook ฿215 ฿159
Health Plus : กินผักผลไม้ต้านโรค
ebook ฿49 ฿40
Health Plus : ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค
ebook ฿49 ฿40
Health Plus : หลากหลายสวยสุขภาพดี
ebook ฿49 ฿40
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
ebook ฿600 ฿420
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ebook ฿400 ฿280
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
ebook ฿350 ฿245
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
book ฿350
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
book ฿550
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
book ฿400
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
book ฿600
กรุณาป้อนคำถามอีกครั้ง
ebook ฿215 ฿172
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ebook ฿195 ฿140
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ebook ฿220 ฿159
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน
ebook ฿195 ฿159
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ebook ฿300 ฿219
Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)