Products meeting the search criteria

Recruitment & selection
฿180 ฿139
รวมเทคนิคและประสบการณ์จริงจากผู้แต่ง ในสายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HR แบบมืออาชีพ ที่สร้างคนคุณภาพ ..
การพัฒนาบุคลากรแบบ HR มืออาชีพ
เล่มนี้ ได้นำเอาบางข้อเขียนที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง “คัมภีร์สร้างคนเก่งด้วย HR มืออาชีพเล่ม 1..
เคาะปัญหากับสาระ VAT พิมพ์ครั้งที่ 4
"เคาะปัญหากับสาระ VAT" เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 แล้ว มีการปรับเปลี่ยนส่วนของการเฉลี่ยภาษีซื้อ ให..
คลายปมปัญหาภาษีสรรพากร
"คลายปมปัญหาภาษีสรรพากร" หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่มักจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานของผู..
สารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 VS ภ.พ. 36
หนังสือสารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 vs ภ.พ.36 เล่มนี้เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากที่เคยจัดพิมพ์มาแล..
สะดุดคิดสะกิดใจในงาน HR เล่มที่ 1
ระบบนิเวศน์ทางสังคมในทุกวันนี้ได้มีการปรับตัวอย่างชัดเจนในหลายบริบท และไม่มีวี่แววว่าจะย้อนกลับไปสู่..
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์-พิมพ์ครั้งที่-3 ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติ..
ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ..
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบเทคโนโลยีดิจิดัล
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้เข้ามาครอบคลุมชีวิตของทุกคนในสังคมมากขึ้น มีการนําเครื่องมื..
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี
บทที่ 1 หลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี (Nexus) บทที่ 2 หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรม..
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
ผู้นำที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่พร้อม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม..
จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิด..
ตอบโจทย์การบริหารหัวหน้างานสายการผลิต
การแข่งขันในธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น องค์การที่จะเติบโตได้ ต้องสามารถผลิตสินค้าหรือ..
การสร้างและตัววัดมูลค่าการเงิน™
จากกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ไร้ข้อจำกัดในทุกวันนี้ ทำให้กิจการเริ่มซึมซับและรับเอาแนวคิดการจัดกา..
จัดการ Cash ก่อน Crash
จากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากวิกฤติโลกร้อนได้ทำความเสียหายแก่ประเทศต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบ..
รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตราความเสี่ยง
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมในการบริหารด้านต่างๆ ความด้อยใน..
HR How to 1
฿150 ฿99
รวบรวมประสบการณ์ด้านการยริหารคนจากเรื่องจริง มาสู่ How to เพื่อให้ท่านได้ข้อคิดและนำไปประยุกต์ใช้ในก..
HR How to Season 2
฿150 ฿99
HR How to Season 2 เรื่องราวและประสบการรณ์ทำงานของผู้แต่งที่มีมากมาย จนต้องแชร์ความรู้เพิ่มเติม ด..
HR How to Season 3
฿150 ฿99
HR How to เล่ม 3 เรื่องราวและประสบการรณ์ทำงานของผู้แต่งที่มีมากมาย จนต้องแชร์ความรู้เพิ่มเติม ด้วยห..
ศักยภาพ ครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสําคัญส่งประสิทธิผลโดยตรงขอ..
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
ผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆของผู้ประกันตนที่มีอยู่ตามกฏหมายปร..
SMART JD
฿200 ฿159
วันนี้ JD มีบทบาทสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สําคัญของงาน..
HR MBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน
หลังจากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาในระดับ MBA ก็ค้นพบว่า วิชาความรู้ ในวิชาต่างๆ สามารถนํามา Apply ใช..
กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง‡
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 8 แล้วไ..
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา” เขียนขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ..
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
ในบทความ “บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง” ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารเอกสารภาษีอากร และ..
การบริหารภาษีทรัพยากรมนุษย์
ปัญหาภาษีพนักงานในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและการเสียภาษีประจำปี ถือเป็นเรื่องสำคัญของการบริหารงาน..
Tricks of Welfare
฿350 ฿229
ความเกี่ยวพันในเรื่องแรงงาน ระบบบัญชี และภาษีภายในองค์กรคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้คว..
เทคนิคการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาระภาษีอากรทั้งระบบ
มีนักธุรกิจทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หลายท่านที่มีปัญหาในการทำสัญญาหรือร่างสัญญาและต้องถูกผูกมัดหรือผูกพัน..
กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2
เมื่อนิติกรรมสัญญามีการเคลื่อนไหว (Contract Point) ย่อมเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ย่อมก่อให้..
เทคนิคการ “ร่าง” และ “ใช้” ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น
การจัดทำหลักเกณฑ์/ระเบียบ/หรือประกาศต่างๆ เป็นเอกสารอย่างถูกต้องของ “ผู้บริหารงานบุคคล” (Human Resou..
การไล่สายภาษีทางกฎหมาย
อธิบายเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบ..
สามก๊กเล่ม 1 หนึ่ง
ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ยั่งยืน ชะตาถูกกำหนดโดยฟ้า คนเพียง 10 คนสามารถสร้างความปั่นป่วนได้ถึงเพียงนี้ เ..
สามก๊กเล่ม 2 สอง
สายลมพัดผ่าน ลมแห่งขันทีสิ้นสุดลง แต่ลมแห่งตั๋งโต๊ะ ได้เข้ามาแทน ความโลภไม่เคยปรานีใครจุดสิ้นสุดของ..
สามก๊กเล่ม 3
สายน้ำไม่ไหลกลับ ชีวิตคนต้องมีหยุด สิ้นสุดกลียุคแห่งทรราช แต่ความวุ่นวายยังไม่จบเท่านี้บรรดาแม่ทัพต..
สามก๊กเล่ม 4
ลากันทีกับ ลิโป้ นักรบที่ถูกเทียบเป็น “เทพสงคราม” แต่สุดท้ายก็มิอาจรอดพ้นความตาย ทิ้งไว้เพียงเรื่องเ..
สามก๊กเล่ม 5
เดินทางเข้าสู่ความวุ่นวาย โจโฉ กุมอำนาจราชสำนัก ใช้ฮ่องเต้ เปินหุ่นเชิด ประหารขุนนางตงฉิน แล้วตั้งพว..
สามก๊กเล่ม 6
แม้ลาภยศเงินทองก็มิอาจซื้อใจชายผู้นี้ได้ กวนอู เดินทางหมื่นลี้ฝ่าห้าด่านสังหารหกขุนพลเพื่อกลับมาหาเล..
สามก๊กเล่ม 7
ทุกอย่างจะเป็นไปตามลิขิตสวรรค์หรือไม่ติดตามตอนต่อไป..
สามก๊กเล่ม 8
แม้ได้ ชีซี มาข้างกายก็มิวายถูก โจโฉ ดึงตัวไป เล่าปี่ เชื้อพระวงศ์ตกอับ ยังต้องดิ้นรนต่อไป เส้นทางแห..
สามก๊กเล่ม 9
ลูกผู้ชายคบกันที่จิตใจ ใช่เงินทอง จูกัดเหลียง ขงเบ้ง ทิ้งทุกอย่างที่มีเพื่อเข้าร่วมกับ เล่าปี่ ในการ..
สามก๊กเล่ม 10
โจโฉ กรีฑาทัพนับล้านเพื่อบดขยี้เล่าปี่ กับ ซุนกวน เปิดศักราชการทูต ขงเบ้ง ใช้วิชาการทูต ดึงซุนกวน ร่..
สามก๊กเล่ม 11
แม้มีทัพนับล้าน แต่ถ้าไม่วิเคราะห์ศัตรู ก็ไม่ต่างอะไรกับเทน้ำลงพื้น โจโฉ แตกทักเรือ พร้อมเปิดทางให้ ..
สามก๊กเล่ม 12
เสือสองตัวอยู่รวมแผ่นดินกันไม่ได้ แม้แผน จิวยี่ จะดีแค่ไหน แต่เมื่ออยู่ต่อหน้า ขงเบ้ง ก็แพ้อยู่ร่ำไป..
สามก๊กเล่ม 13
ฟ้าหนอฟ้าให้จิวยี่มาเกิดแล้วทำไมถึงให้ขงเบ้งเกิดมาด้วยเล่า ปิดฉาก จิวยี่ ที่ต้องกระอักเลือดเพราะไม่ส..
สามก๊กเล่ม 14
เล่าปี่ยาตราทัพเข้าเสฉวน แม้หนทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ต้องสังเวย บังทอง 1 ใน 2 สุดยอดกุนซือแห่งยุค ..
สามก๊กเล่ม15
ปณิธานเป็นจริง เล่าปี่ เชื้อสายพระเจ้าฮั่นโกโจ ครองเสฉวนพร้อมสานต่อความฝันในการรวมแผ่นดิน ด้านราชสำน..
สามก๊กเล่ม 16
เล่าปี่ ขยายอำนาจยึดครอง ฮันต๋ง โจโฉ พ่ายแพ้อย่างยับเยินอีกครั้ง แต่ชีวิตของทั้งคู่กำลังเดินทางมาถึง..
สามก๊กเล่ม 17
กวนอู, เตียวหุย สิ้นบุญอย่างน่าเศร้า เล่าปี่พี่ใหญ่ละทิ้งความสุขของราษฎรเพื่อคำสาบานในสวนท้อยกทัพนับ..
สามก๊กเล่ม 18
แม้มีทัพนับล้านแต่ขาดกลศึกดีๆ ด็แตกพ่ายได้ ลกซุน ขุนนางเด็กของง่อก๊ก เผาทัพเล่าปี่ จนแหลกลาญ 3 พี่น้..
สามก๊กเล่ม 19
ขงเบ้งกรีธาทัพลงใต้ปราบกบฏหมั่นอ๋อง ทำไมเจ้าครองนครอย่างเบ็งเฮ็กถึงยอมสยบอยู่ใต้แทบเท้าจ๊กก๊ก ขงเบ้ง..
สามก๊กเล่ม 20
ระเบิดศึก 2 ครั้งแรก ขงเบ้งยกทัพบดขยี้วุย แต่กาลยังไม่ทันสำเร็จต้องมาเสียจูล่ง 5 ทหารเสือคนสุดท้าย แ..
สามก๊กเล่ม 21
บทสุดท้ายแห่งพญามังกรใกล้มาถึง สุมาอี้ ต้านทัพขงเบ้งปกป้องต้าวุย ไฟแห่งชีวิตของอุปราชจ๊ก ใกล้ดับสูญ ..
สามก๊กเล่ม 22
จากชาวนาสู่กุนซือที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของแผ่นดินจีน จูกัดเหลียง ขงเบ้ง ละทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่กับพระเ..
สามก๊กเล่ม 23
อุปราชเกียงอุยยกทัพบุกวุย 6 ครั้ง ทั้งแพ้และชนะ สถานการณ์ในวุยเปลี่ยนแปลงสกุลสุมาครองอำนาจแผ่นดินเข้..
สามก๊กเล่ม 24
ถ้าคุณอยากจะอ่านเอามันส์ อ่านเอาฮา อมยิ้มนิดๆ แถมสาระความรู้หน่อยๆ ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้พกไว้ประจำกา..
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ
บทที่1 หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาารณาความแพ่ง ภาระการ..
อายุวัฒนะ
ในท่ามกลางวันเวลาที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนั้น โรคและภัยต่า..
เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น™
ธรรมดา ธรรมชาติที่ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตและไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีให้พ้นไปได้ ไม่ว่าจะมีอำนาจวาสนา ..
ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก
ว่าด้วย... ทรัพยากรบุคคล ฉบับ...ภูมิปัญญาตะวันออก ในการแสวงหาและการช่วงใช้คนนั้น ปร..
วิมุตตะมิติ
การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่หรือบรรลุถึงเป้าหมายที่สุดคือนิพพานอัน ประกอบด้วยองค์สาม คือ ปริยัติ ป..
ศิษย์สมเด็จ
ชีวประวัติตอนหนึ่งของผู้ประพันธ์ แต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกับที่เขียนกันเกร่อโดยทั่วไปในเมืองไทย หากเ..
เปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ
การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั้น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆ วัน เพราะโลกเปลี่ยน หากเราไม่เปลี่ยนย่อมมี..
10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน
จะออกรบยังต้องมีอาวุธ นับประสาอะไรกับการบริหารคนที่ต้องมีทั้ง ศาสตร์ และ ศิลปะ เพ..
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กรต่างๆ กว่า 160 องค์กร รวม..
คัมภีร์ผู้นำ ต้มยำรวมมิตร
รวบรวมเทคนิคและหลักการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรมจากกรอบประสบการณ์บวกกับการสั่งสมทางสังคม ม..
ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก
"ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก" ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 7 เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ ใช้อ่านประกอบการ..
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม. Consolidated Finanicial Statement Problems and Cases 2
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม. Consolidated Finanicial Statement Problems and Cases. โดย ..
Game เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นเทคนิคที่สามารถบูรณาการแนวค..
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ ครั้งที่ 10
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมเ..
แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย & อังกฤษ
“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุค..
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน
มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะสมที่เจ้..
กงสุลไทยป้ายแดง
บอกเล่าการดำเนินชีวิตที่มีทั้งความหวัง ความสุขและความขมขื่น ผสมผสานกับประสบการณ์การทำงานของนักการฑูต..
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือ..
ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือ
บริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีสินค้าไว้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือกิจการอุตสาหกรรมที..
เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs
"เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs" จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู..
การบัญชีธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จ
การประกอบธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม หรือกิ..
เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร
การประกอบธุรกิจที่มุ่งค้าหากำไรไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร..
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แทบทุกกิจการทั้งที่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บร..
Accounting knowledge
฿300 ฿219
ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมุ่งค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ย่อมจะต้..
Tax knowledge
฿300 ฿219
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคค..
สูตรลับงบการเงิน Cashier
เรื่องของเงินที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือที่ส..
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวปฏ..
เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ
การทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้เรื่องภาษี หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคำพิพากษาฎีกาอย่างย่อที่สำคัญ..
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ 2
ปัญหาในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่มักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการ PAEs หรือกิจการ NP..
เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
เจาะลึกการกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53 Chapter 1 หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี การจ..
เทคนิคการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
"เทคนิคการจัดทำ บัญชีเล่มเดียว อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสรรพากรที่ได้ให้สิท..
รายได้และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักบัญชีกับหลักภาษีอากร
ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ..
เอาชนะภาษีให้ไ้ด้ภายใน 100 วัน
ปัญหาของภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะประกอบกิจการขายสิน..
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
"ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ)" - ในการจั..
Recruitment & selection
Ebook ฿180 ฿139
การพัฒนาบุคลากรแบบ HR มืออาชีพ
Ebook ฿180 ฿139
เคาะปัญหากับสาระ VAT พิมพ์ครั้งที่ 4
Ebook ฿450 ฿279
คลายปมปัญหาภาษีสรรพากร
Ebook ฿400 ฿259
สารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 VS ภ.พ. 36
Ebook ฿400 ฿259
สะดุดคิดสะกิดใจในงาน HR เล่มที่ 1
Ebook ฿120 ฿79
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
Ebook ฿200 ฿120
ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
Ebook ฿400 ฿299
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบเทคโนโลยีดิจิดัล
Ebook ฿200 ฿149
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี
Ebook ฿200 ฿189
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
Ebook ฿150 ฿99
จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
Ebook ฿160 ฿109
ตอบโจทย์การบริหารหัวหน้างานสายการผลิต
Ebook ฿120 ฿89
การสร้างและตัววัดมูลค่าการเงิน™
Ebook ฿250 ฿199
จัดการ Cash ก่อน Crash
Ebook ฿400 ฿259
รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตราความเสี่ยง
Ebook ฿350 ฿229
HR How to 1
Ebook ฿150 ฿99
HR How to Season 2
Ebook ฿150 ฿99
HR How to Season 3
Ebook ฿150 ฿99
ศักยภาพ ครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
Ebook ฿120 ฿89
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
Ebook ฿180 ฿139
SMART JD
Ebook ฿200 ฿159
HR MBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน
Ebook ฿120 ฿79
กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง‡
Ebook ฿270 ฿199
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
Ebook ฿250 ฿179
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
Ebook ฿450 ฿279
การบริหารภาษีทรัพยากรมนุษย์
Ebook ฿350 ฿229
Tricks of Welfare
Ebook ฿350 ฿229
เทคนิคการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาระภาษีอากรทั้งระบบ
Ebook ฿300 ฿219
กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2
Ebook ฿450 ฿279
เทคนิคการ “ร่าง” และ “ใช้” ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น
Ebook ฿400 ฿259
การไล่สายภาษีทางกฎหมาย
Ebook ฿300 ฿219
สามก๊กเล่ม 1 หนึ่ง
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 2 สอง
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 3
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 4
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 5
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 6
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 7
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 8
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 9
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 10
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 11
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 12
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 13
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 14
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม15
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 16
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 17
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 18
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 19
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 20
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 21
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 22
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 23
Ebook ฿150 ฿99
สามก๊กเล่ม 24
Ebook ฿150 ฿99
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ
Ebook ฿180 ฿139
อายุวัฒนะ
Ebook ฿100 ฿79
เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น™
Ebook ฿150 ฿109
ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก
Ebook ฿150 ฿99
วิมุตตะมิติ
Ebook ฿600 ฿299
ศิษย์สมเด็จ
Ebook ฿250 ฿199
เปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ
Ebook ฿120 ฿89
10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน
Ebook ฿150 ฿99
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
Ebook ฿120 ฿89
คัมภีร์ผู้นำ ต้มยำรวมมิตร
Ebook ฿130 ฿99
ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก
Ebook ฿150 ฿99
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม. Consolidated Finanicial Statement Problems and Cases 2
Ebook ฿600 ฿399
Game เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
Ebook ฿180 ฿139
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ ครั้งที่ 10
Ebook ฿700 ฿499
แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย & อังกฤษ
Ebook ฿180 ฿139
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน
Ebook ฿390 ฿259
กงสุลไทยป้ายแดง
Ebook ฿190 ฿159
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows
Ebook ฿800 ฿560
ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือ
Ebook ฿350 ฿229
เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs
Ebook ฿700 ฿499
การบัญชีธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จ
Ebook ฿450 ฿279
เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร
Ebook ฿1200 ฿779
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย
Ebook ฿600 ฿399
Accounting knowledge
Ebook ฿300 ฿219
Tax knowledge
Ebook ฿300 ฿219
สูตรลับงบการเงิน Cashier
Ebook ฿350 ฿229
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
Ebook ฿150 ฿99
เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ
Ebook ฿100 ฿59
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ 2
Ebook ฿550 ฿309
เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
Ebook ฿800 ฿560
เทคนิคการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
Ebook ฿550 ฿309
รายได้และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักบัญชีกับหลักภาษีอากร
Ebook ฿1200 ฿779
เอาชนะภาษีให้ไ้ด้ภายใน 100 วัน
Ebook ฿1200 ฿779
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
Ebook ฿900 ฿630
Showing 1 to 90 of 156 (2 Pages)